UZMANLIK ALANLARI
Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ulusal ve uluslararası ticaret şirketlerinin kuruluş aşamalarının takibi, ana sözleşmelerinin hazırlanması, birleşme ve devralma işlemlerinin yapılması, gizlilik sözleşmelerinin akdedilmesi, şirketlerin borç, alacak, hukuki ihtilaf ve işletmeyle ilgili her türlü raporlanmasının hazırlanması hizmetleri verilmektedir.
Devamı
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası arena da olmak üzere danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz
Devamı
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza yargılamasında, iddia eden, iddia ve suçlama, suçlanan ve yargılanan vardır, fakat henüz mahkûmiyet ve mahkûm, yani kesin hüküm ve hükümlü yoktur.
Devamı
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Bankacılık Hukuku, bankaların kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlenmesini ve sona ermesini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır.
Devamı
Bilişim ve Telekomünikasyon Hukuku
Bilişim ve Telekomünikasyon Hukuku
Bilişim sektöründeki sürekli gelişim, beraberinde yeni ürün ve hizmet kullanım olanakları getirilmesine karşın müvekkillerimiz için karmaşık hukuki ve ticari riskler de ortaya çıkarmaktadır.
Devamı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak öncelikli amacımız ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup, ihtilaf gerçekleştikten sonra ise mümkün olan en iyi şekilde ihtilafın çözümünü, hukuki araçların kullanımının sağlaması yolu ile gerçekleştirmektir.
Devamı
Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku
Günümüzde sigortacılık sektörünün hızla gelişmesi sonucunda sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki sorunlar da artmaktadır.
Devamı
İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku
Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında korunması kapsamında, iptal ve tam yargı davaları açılması, Kamu İhale Kurumu kararlarının iptali, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler ve idarelerin tasarruflarına karşı iptal davası açılması, kamulaştırma kararları kapsamında uzlaşma görüşmelerine katılınması ve idare mahkemesinde dava yoluna başvurulması, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvurulması, yabancı ve yerel şirketlerin kuruluş aşamalarında kamu makamları nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında müvekkillerimize danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.
Devamı
Basın ve Medya Hukuku
Basın ve Medya Hukuku
Teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerleyen basın sektöründe münferit medya acente ve gruplarına; müzik ve prodüksiyon şirketlerine hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunulmaktadır.
Devamı
İcra İflas Hukuku
İcra İflas Hukuku
Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşması olup, yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için danışmanlık ve dava hizmeti verilmektedir.
Devamı
Enerji Hukuku
Enerji Hukuku
Enerji piyasasının gerekleri, enerjiye duyulan ihtiyaç nedeniyle oluşan talep ve bu talebi karşılamak üzere yapılan yatırımlarla ilgili gerekli dosyaların hazırlanması, kurumlara başvuruların yapılması kapsamında gerek kamu kurumlarıyla gerekse gerçek ve tüzel kişilerle olan sözleşmelerin değerlendirilmesinin yanında
Devamı
Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak tüketici haklarının korunması, Tüketici ve Ticaret mahkemelerindeki davaların takibi, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyetine müracaat, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz ve kararların takibi aşamalarında müvekkillerimize her türlü hukuki desteği alanında uzman kadromuzla sağlıyoruz.
Devamı
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Alanında deneyimli avukatlarımız, yabancı markaların patent ve endüstriyel tasarımlarının Türkiye’deki tescil işlemleri, buna ek olarak Türk mallarının patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerdeki tescil işlemleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm işlemlerde en iyi şekilde hizmet sunmaktadır.
Devamı
Boşanma ve Aile Hukuku
Boşanma ve Aile Hukuku
Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak, evlilik öncesi sözleşmelerin düzenlenmesi, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, çekişmeli boşanma davalarının takibi, mal paylaşımı, velayet ve kişisel ilişki tahsisi davaları ile nafaka ve nafakanın uyarlanması davalarını takip etmekte ve müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.
Devamı
Spor Hukuku
Spor Hukuku
Spor hukuku, ülkemizde önemini artırmakta ve yasal düzenlemelerin git gide çoğalmakta olduğu, oldukça dinamik ve gelişen bir alan olup, Ekşioğlu Hukuk Bürosu olarak uzun yıllardır sektörün önde gelen isimlerine vekillik etmekte ve müvekkillerimize her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız.
Devamı
Taşımacılık Hukuku
Taşımacılık Hukuku
Alanında geniş bir deneyime sahip olan ekibimiz, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere Taşımacılık Hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.
Devamı
Tahkim ve Arabuluculuk Hukuku
Tahkim ve Arabuluculuk Hukuku
Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına en doğru şekilde yanıt vermek adına gerek ulusal gerekse uluslarası anlaşmazlıklarda stratejik hukuki çözümler sunmaktayız.
Devamı
Birleşme Devralma Hukuku
Birleşme Devralma Hukuku
Şirketler Hukuku alanında deneyimli büromuz, birleşmeler, devralmalar, bölünmeler, ortak girişimler ve bunlara dair her nevi anlaşmaların tanzimi hususunda yoğun ve etkili danışmanlık hizmeti vermektedir.
Devamı
x Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. eksioglu.av.tr' yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.