english
UZMANLIK ALANLARI

Tahkim ve Arabuluculuk Hukuku

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına en doğru şekilde yanıt vermek adına gerek ulusal gerekse uluslarası anlaşmazlıklarda stratejik hukuki çözümler sunmaktayız.

Bu anlamda:

• Tarafların ihtilaflarında çözüm yolu olarak tahkim anlaşmasının yapılması
• Tahkim yoluna başvurulması halinde müvekkilimizin temsili, tahkim kararlarının ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tanınması ve infazı için gerekli işlemlerin yürütülmesi
• Tahkim aşamasında gerekli tedbirlerin talep edilmesi
• Arabuluculuk yoluyla ihtilafların çözümü ile sulh görüşmelerinin gerçekleştirilmesi hususunda hukuki danışmanlık ve dava hizmetinin verilmesi